ไทย / Thai

านสวนเก็บผักและสตอเบอรี่ที่สวีเดน

 • เรากำลังมองหาคนงาน ที่อยากไปทำงานสวน เก็บผัก เก็บสตอเบอร์รี่ที่ สวีเดน ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2563รายละเอียด การเดินทาง
 • ค่าบิน 50,000บาทแบ่งจ่าย 2 งวด งวดแรก 10,000บาทพร้อมเดินทางไปทำวีซา วีซาผ่าน จ่ายส่วนที่เหลือ
 • มีประกันสุขภาพให้ ตลอดที่ทำงานอยู่ในสวีเดน
 • วีซ่า 3เดือน ทำงานดี ขยัน มีการต่อวีซ่าให้ อยู่จนหมดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ค่าอาหาร + ค่าที่พัก หักออกจากเงินเดือน รถรับ – ส่ง ฟรี กรณี ที่พักและสวนอยู่ไกลกัน
 • ค่า เซอร์วิส ส่วนกลาง 10 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือน
 • ทำงานเป็นราย ชั่วโมง ขั้นต่ำ ชั่วโมงละ100 โครน สวีเดน ทำงาน วันละ 8ถึง10ชั่วโมง 6วัน ต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศด้วย
 • ทำเป็นรายได้ ค่าแรงขึ้นอยู่กับงานที่ทำ และความยาก ง่ายของผัก ผลไม้ ที่เราเก็บ และความขยันของเรา
 • ทางบริษัทรับประกัน ว่าทุกคนต้องได้เงินค่าบินคืน
 • ทำงานถูกต้องตามกฏหมายของ สวีเดน มีการเสียภาษี มีเงินเกษียณ ให้ตอนคุณอายุ 65ปี หากกฏหมายของสวีเดน ตอนคุณอายุ 65ปีกับปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงก่อน
 • เงินเดือนจ่ายเข้าบัญชี (บัญชีไทย ทางบริษทจะโอนให้ตามเรทเงินของธนาคาร) มีใบสลิปเงินเดือน และสลิปการโอนเงินให้
 • เงินเดือนออก ทุกวันที่25 ของเดือนถัดไปที่เราทำงาน ตัวอย่างเช่น ทำงานเดือน พฤษภาคม เงินเดือนออก เดือน มิถุนายน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่
 • บ้านหลังโนนชาติ ตำบท โนนหัน อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น
 • ตาอุ๋ย 084 942 6609
Palle Lindkvist
English or svenska
+6693 010 3410
+46709600629

www.inacube.se
มิ้นท์ นุชนาถ
Nutchanat ”Mint” Soikham
+6682 023 9035 / Line ID 2258mint
+46725305935
Facebook: Mint Nuchanat